Gellerupparkens retshjælp logo

Ring for aftale

86 25 71 35

Find vej

Gudrunsvej 38 st.tv.
8220 Brabrand

Gratis juridisk rådgivning

 

Gellerupparkens Retshjælp tilbyder gratis juridisk rådgivning for alle, uanset bopæl og indtægtsforhold.

Vi anbefaler tidsbestilling på tlf. 86 25 71 35.

KONTORET HAR LUKKET I JULI MÅNED.

DET BEMÆRKES, AT RETSHJÆLPEN HOLDER SOMMERFERIE FRA TORSDAG DEN 27. JUNI 2024. 

 

 

Gellerup Møde
trappen
Klokken

Sådan hjælper vi

Vi tilbyder mundtlig rådgivning om dagligdagens juridiske spørgsmål, rettigheder og pligter. Udover mundtlig rådgivning tilbyder vi også egentlig sagsbehandling, herunder korrespondance med modparter eller offentlige myndigheder, indbringelse af klagesager for forskellige nævn og myndigheder, herunder Udlændingestyrelsen, Udlændingenævnet, Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), Ankestyrelsen, Styrelsen for Patientklager, Ankenævnet for Patienterstatningen, Forbrugerklagenævn, Huslejenævn, Beboerklagenævn. Vi fører dog ikke retssager og udfærdiger ikke dokumenter ved køb og salg af fast ejendom.

Retshjælpen

Retshjælpen er en selvejende institution, der drives økonomisk gennem støtte over Finansloven. Vi er uafhængige af private interesser og offentlige myndigheder.

Gellerup Møde

Retsområder

Vi tilbyder rådgivning og bistand inden for en bred vifte af retsområder, herunder udlændingeret, familieret, arveret, socialret, lejeret, ansættelsesret, forbrugerret, forsikring og erstatning, samt gæld. Vi fører ikke retssager og udfærdiger ikke dokumenter ved køb og salg af fast ejendom.

Der tilbydes rådgivning på dansk og engelsk. Taler man ikke dansk eller engelsk skal man selv sørge for tolkebistand.

Sagstyper som vi hjælper med

Gellerupparkens Retshjælp logo ikon

Udlændingeret

Opholdstilladelse, familiesammenføring, asyl, visum, klage over Udlændingestyrelsens afgørelser mv.

Gellerupparkens Retshjælp logo ikon

Familieret

Separation og skilsmisse, forældremyndighed, samvær, bopæl og børnebidrag mv.
Gellerupparkens Retshjælp logo ikon

Forbrugerret

Forbrugerkøb, kontrakter, kreditkøb.
Gellerupparkens Retshjælp logo ikon

Socialret

Kontanthjælp, førtidspension, klager over kommunens afgørelser mv.

Gellerupparkens Retshjælp logo ikon

Lejeret

Lejekontrakter, fraflytningsopgørelser, depositum, varmeregnskab mv.
Gellerupparkens Retshjælp logo ikon

Ansættelsesret

Opsigelse, bortvisning, feriepenge mv.

Gellerupparkens Retshjælp logo ikon

Forsikrings- og erstatningsret

Patientklager, patienterstatning mv.
Gellerupparkens Retshjælp logo ikon

Gæld

Gældssanering, kontakt med Gældsstyrelsen mv.

Gellerupparkens Retshjælp logo ikon

Andet

F.eks. færdselsret, strafferet mv.

Retshjælpen hjælper IKKE med: Retshjælpen fører ikke retssager. Retshjælpen udfærdiger ikke dokumenter f.eks. ved køb og salg af fast ejendom og udfylder ikke ansøgningsskemaer. Retshjælpen sagsbehandler derudover ikke i sager af erhvervsmæssig karakter.

Retshjælpens historie

Gellerupparkens Retshjælp har været en fast institution siden januar 1975, da vi startede i en stuelejlighed på Dortesvej 1 i Gellerupparkens afdeling 4. Igennem årene har vi hjulpet tusindvis af mennesker, både lokalt og nationalt, med deres juridiske udfordringer.

Vores historie begyndte som en del af Århus Retshjælp, men fra 1977 blev vi en selvstændig enhed. Et forskningsprojekt ledet af universitetslærere fra Århus Universitets juridiske fakultet dannede grundlaget for vores etablering. Formålet var at skabe adgang til retshjælp i boligområder som vores, hvor sådanne tjenester normalt er centreret omkring større byer.

Nina ved skrivebordet
Vi ligger ved søen

I årenes løb har vi haft adresse på Dortesvej 1, men i maj 2023 flyttede vi til vores nuværende lokaler på Gudrunsvej 38, st.tv. i Gellerup. Uanset adressen forbliver vores mål det samme: At sikre, at alle har adgang til juridisk rådgivning og støtte, uanset deres økonomiske situation.

Vi modtager årligt omkring 5000 henvendelser fra enkeltpersoner, der har brug for hjælp til at få vurderet deres sag og muligheder. Vores erfarne jurister rådgiver indenfor alle retsområder.
Vores mission er at give dem, der føler sig krænket i deres retsopfattelse, en stemme og mulighed for at få deres sag gennemgået af dygtige jurister og få den nødvendige hjælp til at gå videre med deres sag.

Kontakt

Åbningstider

Mandag
Kl. 10.00 – 14.30
og 15.30 – 18.00

Onsdag
Kl. 10.00 – 14.30

Torsdag
Kl. 10.00 -14.30

E-mail

gpret@gpret.dk
(Kan anvendes i allerede verserende sager eller efter aftale, rådgivning besvares ikke via e-mail)

Digital adresse med sikker mail til brug for virksomheder og myndigheder: sikkermail@gpret.dk
(Forbindelsen er kun sikker ved afsendelse fra anden sikker mail.)

Adresse

Gellerupparkens Retshjælp
Gudrunsvej 38 st. tv.
8220 Brabrand

Tidsbestilling på telefon: 86257135

Ferielukket: Vi holder lukket på helligdage, i dagene op til skærtorsdag og i påskens helligdage, 2. pinsedag, grundlovsdag den 5. juni, i juli måned (sommerferielukket), i skolernes efterårsferie uge 42, samt i dagene mellem jul og nytår.

Bliver telefonen ikke taget er det fordi vi har travlt med at betjene de fremmødte, eller fordi alle vores medarbejdere er optagede. Ring venligst igen en anden gang.

Man kan kontakte Retshjælpen telefonisk og eventuelt aftale en tid til et personligt møde. E-mail besvares udelukkende i forbindelse med verserende sager.

Gellerup Retshjælp indgang