Hvad kan vi?

Sagstyper

Lejesager

Lejekontrakter, lejeforhøjelser, fraflytningsopgørelser, vedligeholdelse, depositum, varmeregnskab, opsigelser og hvad du ellers vil ....

Socialret

Kontanthjælp, pensioner, arbejdsløshedsforsikring, klager over offentlige myndigheders afgørelse m.v.

Arbejdsforhold

Feriepenge, ansættelser, opsigelse.

Gæld

Fogedretten, gældssanering, afdragsordninger.

Udlændingelovgivning

Opholds- og arbejdstilladelser, indfødsret, visum.

Familieret

Separation og skilsmisse, samlivsforhold, forældremyndighed, bopæl, samvær, børnebidrag, børnetestamenter.

Arveret

Arveret og skifteret.

Forbrugerforhold

Køb, kontrakter, kreditkøb.

Desuden

Erstatning og forsikringsspørgsmål samt klager over sundhedsvæsnet.

Retshjælpen fører ikke retssager og udfærdiger ikke dokumenter f.eks. ved køb og salg af fast ejendom. Der rådgives ikke i sager af erhvervsmæssig karakter.